về chúng tôi

Công ty Community CPA & Associates là một trong những công ty chuyên nghiệp phát triển nhanh nhất trong nước. Các nhân viên tại Community CPA có nhiều khả năng chuyên môn và cần cù. Để phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng, văn phòng của chúng tôi mở cửa sáu ngày một tuần, từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Chúng tôi giải quyết các yêu cầu do khách hàng đưa ra với khả năng chuyên nghiệp cao. Không phân biệt về đến vấn đề sắc tộc, văn hóa, xã hội hoặc kinh tế, Community CPA ân cân phục vụ khách hàng và với tính cách chuyên nhiệp. Chúng tôi rất tự hào về mỗi thành viên của Community CPA, ngoài việc xử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh còn có thể nói ít nhất một ngôn ngữ khác thành thạo.

Community CPA& Associates cung cấp một loạt các dịch vụ về kiểm toán của công ty tư nhân và của nhà nước. Công ty chúng tôi được ghi nhân là thành công trong việc cung cấp giải đáp các vấn đề phức tạp nhất và những đòi hỏi của cơ quan sở thuế vụ IRS. CPA là một công ty vững vàng, chúng tôi được liên bang và tiểu bang cho phép đại diện cho khách hàng gặp những kiểm toán viên.

Đặc biệt công ty chúng tôi khai thuế cho người nhập cư trong tình trạng xử dụng VISA. Công ty có hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn đề phức tạp về thuế trong nước và ngoài nước . Công ty của chúng tôi nổi tiếng với kỹ thuật khai thuế và giảm thuế. Thực hiện từng bước của chúng tôi giúp khách hàng tiết kiệm được hàng ngàn đô la tiền thuế hàng năm

CPA luôn tôn trọng và phục vụ khách hàng đến mức cao nhất và phù hợp với từng hoàn cảnh và nhu cầu cá nhân. Nhân viên của Community CPA được huấn luyện chu đáo, chuyên nghiệp để phục vụ quí vị.

Kiểm tra

Tại COMMUNITY CPA, dịch vụ kiểm toán của chúng tôi được điều chỉnh cho phù hợp với môi trường rủi ro cụ thể của bạn, tiêu chuẩn ngành của bạn và cơ cấu hoạt động và quy mô hoạt...

Thuế

Dù rằng kiểm toán đó, thuộc về các nhu cầu cá nhân hay thương nghiệp thuộc về thuế vụ của quí vị, Quí vị hãy gặp gỡ liên hệ với chúng tôi (CPA) để chúng tôi được dịp giúp đỡ quí vị...

Kế toán và biên chế

Căn cứ trên thông tin của máy vi tinh (Internet) của chúng tôi (CPA) là trong tương lai, mội kế toán doanh nghiệp và sổ lương được xử dụng trên máy vi tính an toàn và ri...

Tư vấn kinh doanh

Chúng tôi cung cấp các giải pháp CNTT cho doanh nghiệp cung cấp cho bạn sự tự do để quản lý doanh nghiệp của bạn từ xa. Bạn có thể theo dõi hoạt động của nhân viên thu ngân từ iPhone...